Persoonlijk Profiel Analyse

Om het selectieproces te kunnen optimaliseren of uw personeelsbinding te verhogen, biedt VanDenHeuvel Recruitment & Consultancy de mogelijkheid om bij potentiële kandidaten een Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) af te nemen. De PPA verschaft objectieve informatie op basis waarvan gefundeerde beslissingen kunnen worden genomen. Wij werken hiervoor samen met IScreen. De PPA stelt u en uw medewerkers in staat meer inzicht te verkrijgen in de geprefereerde werkstijl. Als iemand zich bewust is van het eigen gedrag kan deze persoon optimaal gebruik maken van de werksterkten en mogelijke beperkingen kunnen worden gecompenseerd. Het is een aanvullend instrument dat uw besluitvormingsproces objectief ondersteunt en onderbouwt. De PPA geeft inzicht in het werkgedrag van mensen. De volgende vragen worden beantwoord:

  • Wat zijn de werksterkten en beperkingen van een persoon?
  • Is hij / zij een zelfstarter?
  • Hoe communiceert iemand?
  • Wat motiveert deze persoon?

Voordelen:

  1. Snel en accuraat
  2. Objectieve parameters
  3. Hogere effectiviteit van de HR strategie

Er zijn op basis van de individuele PPA scores, meerdere rapportages mogelijk. Naast de standaard gedragsanalyse, kunnen wij bijvoorbeeld ook een carrière-indicatie, een managementonderzoek en/of een verkooponderzoek verzorgen. Voor meer informatie hierover, alsmede de tarieven kunt u contact opnemen met ons.